REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Ľudovít Štúr patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Dokument približuje základné udalosti v jeho živote s dôrazom na pôvod, duchovné zázemie a verejnú činnosť.
Dokumentárny film prezentuje osobnosť Ľudovíta Štúra s dôrazom na jeho duchovný a náboženský rozmer, ktorý komunistická historiografia zámerne zamlčiavala. Prináša doposiaľ nepublikované archiválie a po prvýkrát predstaví aj miesta v zahraniční, na ktorých Štúr pobýval. Televízny štáb nakrúcal v mestách: Halle, Praha, Ústí nad Labem, Györ, Modra, Uhrovec, Bratislava …

(1225)

Share This:DJ's MEGAMIXES