Od května 1940 do června 1944 ovládali Evropu nacisté. Zatímco Rudá armáda zaměstnávala Třetí říši na Východě, Británie a její spojenci s otevřením západní fronty váhali. Churchill se pokoušel zmírnit Stalinovy záchvaty vzteku zahájením kobercového bombardování Německa. Spojenci rovněž vedli další smrtonosnou válku na zemi. Tato válka byla tajná. Zahrnovala četné odvážné činy, bezohlednost, hru na dvě strany a zradu. Žádný agent nikde na kontinentě nevěděl, komu může důvěřovat. Někteří lidé se stali dvojitými agenty, protože věřili, že je to nejlepší strategie, jak zůstat naživu. Jiní pracovali pro obě strany kvůli vzrušení z nebezpečí. Sledujte vyprávění o operacích a lidech, kteří vedli tajnou válku a uvrhli Evropu do plamenů. Ohně často vzbudily takovou zášť, že plameny intrik a zrady nikdy neuhasly.

E01 Speciální výslechová skupina

E02 Hardy Amies a operace Ratweek

E03 Spolupráce s mafií

E04 Dvojitý agenta Tříkolka

E05 Bankéř, norové a bomba

E06 Anglický učenec a boj o Řecko

E07 Nizozemská katastrofa

E08 Akce SAS v Itálii

E09 Špiónka a francouzské fiasko

E10 Francouzský trojitý agent

E11 Christine Granville – polská špionka

E12 Agent Garbo

E13 Skotský šlechtic a balkánští komunisté

(3492)

Share This:

Free MP3 download