REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK


https://www.youtube.com/watch?v=mhgIQOE9__YV zapadlém kyrgyzském městečku Barskon se na první pohled zastavil čas. Největší úctě se zde těší veteráni z druhé světové války a řada obyvatel tu stále s nostalgií vzpomíná na časy socialismu, kdy měl každý práci, zdravotní péče byla zadarmo a kdy se měli „všichni stejně dobře“. Jen na gulagy si místní nějak nemohou vzpomenout? Tak jako jedna z hlavních postav filmu, trochu tajemný řidič náklaďáku Nurbek, který společně se svou ženou už deset let pracuje v nedalekém dole na zlato zvaném Kumtor. A právě Kumtor je místem, na němž režisér Tomáš Kudrna výstižně dokumentuje svéráznou podobu kapitalismu a demokracie v zemi připomínající sovětský skanzen; ať už jde o malicherné spory místních obyvatel, či o události z roku 1998, kdy z Kumtoru unikly do řeky dvě tuny kyanidu a otrávily stovky vesničanů. Jeho svérázný a vizuálně vytříbený „filmový deník“ z dlouhého pobytu v Barskonu byl jako vůbec první český dokument podpořen americkou nadací Sundance Documentary Fund.

(5094)

Share This:DJ's MEGAMIXES