REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Jednotvárná tisková konference vyústila v pád Berlínské zdi 9. listopadu 1989. Zaměříme se na události, které se odehrály několik týdnů před jejím pádem i v samotný den pádu… Berlínská zeď rozdělovala Německo téměř po třicet let. Rozervala rodiny a zničila životy. Ti, kteří se ji pokusili zdolat, riskovali smrt. Staneme se svědky její výstavby a pádu od chvíle, kdy je zažili na vlastní kůži přispěvatelé do tohoto pořadu. Deníky a dopisy pamětníků poskytují velmi osobní pohled na dané události, bláznivé zvraty, přelomy i rozvířené emoce. Lidé byli oběma těmito událostmi, k nimž došlo zdánlivě přes noc, naprosto zaskočeni. Podíváme se na příběh fotografa Dietmara Riemanna, který se v září roku 1989 rozhodl vzdát naprosto všeho a opustit NDR s nadějí, že ho na Západě bude čekat lepší život. Historikové a odborníci tyto individuální náhledy doplňují, opatřují dané události komentáři a vysvětlují a zasazují je do kontextu. Tento dvoudílný dokument slučuje zažitou historii s nejdůležitějšími okamžiky vedoucími k těmto dvěma podstatným a klíčovým událostem. Po třiceti letech od pádu Berlínské zdi se nám tak naskytne nový a odlišný pohled na dějiny studené války.

(1399)

Share This:DJ's MEGAMIXES