Řád templářů patřil k nejmocnějším křesťanským rytířským řádům středověku. Byl založen jako důsledek první křížové výpravy, aby zajistil bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy putující do Jeruzaléma. Brzy ale natolik zesílil, že s jeho mocí a velikostí se mohlo máloco rovnat. Templáři se stali hybateli dějin… Na konci 11. století bylo v bohatých rodinách zvykem, že prvorozený syn dědil majetek a třetí narozený syn musel vstoupit zpravidla do církevního řádu nebo královské armády. V klášterech děti dostaly dobré vzdělání od mnichů a církev získala od šlechtice peníze. Všichni zde žili v chudobě, pod přísnými pravidly a v častých modlitbách. V klášterech se pracovalo v dílnách, zahradách, a v některých se vyráběly víno či zbraně. Alexio I. žádá papeže o pomoc proti rozšiřujícím se muslimům. Tehdejší papež Urban II. vyhlásí první křížovou výpravu, jejíž cílem je nechat osvobodit křesťanská posvátná místa z rukou muslimů. Jeho myšlenkou je sjednotit všechny křesťanské národy v Evropě. Petr Poustevník byl osvíceným řečníkem, a přesvědčil tak mnohé lidi, aby se účastnili křížových výprav, a tak se vykoupili ze svých hříchů. Do války se připojili také evropští princové. Jeruzalém je dobyt roku 1099, mešity a synagogy jsou vypalovány, jsou zabíjeni obyvatelé, včetně žen a dětí, a Jeruzalém je zaplaven krví. Je potřeba dalších rytířů k osvobození více území, kteří se nebudou bát prolít krev za Ježíše Krista, a tak jsou mniši učeni boji. Podívejte se podrobně na fascinující historii templářů.

1

2

3

4

5

6

Řád templářů patřil k nejmocnějším křesťanským rytířským řádům středověku. Byl založen jako důsledek první křížové výpravy, aby zajistil bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy putující do Jeruzaléma. Brzy ale natolik zesílil, že s jeho mocí a velikostí se mohlo máloco rovnat. Templáři se stali hybateli dějin… Na konci 11. století bylo v bohatých rodinách zvykem, že prvorozený syn dědil majetek a třetí narozený syn musel vstoupit zpravidla do církevního řádu nebo královské armády. V klášterech děti dostaly dobré vzdělání od mnichů a církev získala od šlechtice peníze. Všichni zde žili v chudobě, pod přísnými pravidly a v častých modlitbách. V klášterech se pracovalo v dílnách, zahradách, a v některých se vyráběly víno či zbraně. Alexio I. žádá papeže o pomoc proti rozšiřujícím se muslimům. Tehdejší papež Urban II. vyhlásí první křížovou výpravu, jejíž cílem je nechat osvobodit křesťanská posvátná místa z rukou muslimů. Jeho myšlenkou je sjednotit všechny křesťanské národy v Evropě. Petr Poustevník byl osvíceným řečníkem, a přesvědčil tak mnohé lidi, aby se účastnili křížových výprav, a tak se vykoupili ze svých hříchů. Do války se připojili také evropští princové. Jeruzalém je dobyt roku 1099, mešity a synagogy jsou vypalovány, jsou zabíjeni obyvatelé, včetně žen a dětí, a Jeruzalém je zaplaven krví. Je potřeba dalších rytířů k osvobození více území, kteří se nebudou bát prolít krev za Ježíše Krista, a tak jsou mniši učeni boji. Podívejte se podrobně na fascinující historii templářů.

(3103)

Share This:

Free MP3 download