REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Pohled za oponu každoročního zasedání v Davosu… V lednu 2020 oslaví Světové ekonomické fórum v Davosu padesát let své existence. Nezávislí filmaři dostali poprvé možnost natáčet v zákulisí jednoho z nejexkluzivnějších, ale zároveň i nejkritizovanějších setkání bohatých, mocných a vlivných osobností. Nový film M. Vettera tak nabízí pohled na to, jak světové elity hledají řešení problémů naší doby, jako jsou klimatické změny, sílící sociální nepokoje, chudoba či populismus. Režisér během dvou let provází zakladatele fóra Klause Schwaba a pouhým zachycením atmosféry setkání, jeho příprav, průběhu, dialogů či výpovědí účastníků prezentuje dvojznačnost této instituce: Může fórum pozitivně přispět k vývoji světa, anebo je naopak součástí problému a slouží výlučně prosazování vlastních zájmů hrstky mocných?

(1343)

Share This:DJ's MEGAMIXES