REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Tento dokumentární seriál mapuje posun ve vnímání „rasy“ a dějiny rasismu v Evropě, Americe, Australasii a Asii. Seznámí nás s tím, jak se myšlenky o rasových rozdílech vyvíjely v návaznosti na historické události a charakterizuje zásadní dopad, jaký má chápání „rasy“ a rasismu na vědu, kulturu, společnost a světovou historii. Zkoumáním dějin „rasy“ – od prvních záchvěvů rasového povědomí až po projevy rasismu v moderní společnosti a kultuře – poznáme charakter „rasové scény“, která už pět století zaujímá tak významné místo v kolektivní obrazotvornosti Západu.

(3306)

Share This:DJ's MEGAMIXES