Loading...
Loading... • Náš film ponúkne divákovi dvoj-portrét; popri zaujímavom životnom príbehu historika J. Mlynárika vzniknú „mini dejiny“ Česko-Slovenska, sprevádzané jeho slovami a činmi, v spojení obrazov minulosti s presahom do súčasnosti. J. Mlynárik je erudovaný historik a niektoré kľúčové dejinné udalosti nielenže prežil, ale ich sám buď inicioval, alebo sa na nich priamo podieľal..

  (1185)

  Share This:

  Category:

  Historie, Myšlení

  Tags:  DJ's MEGAMIXES

  Loading...