REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Zpráva o tom, jak byly zavražděny miliony lidí a jakou roli v tom sehrálo setkání u Wannsee 20. ledna 1942… Zápis z jednání má zásadní význam. Odhaluje, jak otevřeně a jasně se ve skupině účastníků diskutovalo o plánované vraždě milionů Židů v Evropě. Historicky unikátní dokument je nyní dobře zabezpečen a uchováván v politickém archivu Federálního ministerstva zahraničí a patří do spisu s názvem „Konečné řešení židovské otázky“. Obsahuje kolem 300 dokumentů o takzvané „židovské politice“ v letech 1939 až 1943. Zvláštní význam mají zápisy z konference ve Wannsee. Bylo to považováno za „tajnou říšskou záležitost“ – nejvyšší stupeň utajení v nacistickém státě. Z původních třiceti kopií protokolu přežil válku pouze jeden. Pozvání na setkání ve Wannsee přišlo od Reinharda Heydricha, vedoucího Hlavního úřadu říšské bezpečnosti v berlínském Prinz-Albrecht-Palais, ústředního perzekučního a vyhlazovacího orgánu nacistického režimu. Heydrich byl muž mnoha tváří: otec rodiny, sportovec, ve volném čase hrál na housle – a měl na svědomí především vraždy milionů lidí. 

(1707)

Share This:DJ's MEGAMIXES