REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

V červnu 1815 se dvě obří armády střetly na pláních v jižní Belgii, aby v epické bitvě změnily osud Evropy. Slavná bitva u Waterloo vstoupila do historie jako velké vítězství spojenců pod vedením britského generála Wellingtona a poslední porážka francouzského císaře Napoleona. Co rozhodlo o výsledku…? V roce 1814 se zdálo, že válka v Evropě po 25 letech konečně skončí. Císař Napoleon kapituloval a odešel do vyhnanství na ostrov Elba. Evropské mocnosti se zhostily úkolu vrátit na starý kontinent klid a pořádek. Jenže 1. března 1815 se Napoleonovi podařilo z Elby uniknout a vylodit se ve Francii. O devatenáct dní později byl za branami Paříže a znovu se zmocnil císařského titulu. Vojáci zajatí během předchozích let byli osvobozeni, a Napoleon tak mohl obnovit svou armádu. Vévoda z Wellingtonu a evropští spojenci Velké Británie museli zmobilizovat síly a opět se pokusit Napoleona svrhnout. Napoleon a Wellington byli dávnými nepřáteli a oba také největšími vojevůdci své doby. Jejich armády proti sobě bojovaly od iberijského poloostrova až po Waterloo. Snímek Wellington versus Napoleon se ohlíží za životy a činy těchto velikánů.

(1135)

Share This:DJ's MEGAMIXES