REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Před tisíci lety přišly na Zemi zvláštní, velmi vyspělé bytosti z vesmíru. Tehdejší primitivní lidé je uctívali jako bohy. A ony je za to učily svým vědomostem. Lidská rasa, která žila tisíce let předtím primitivním životem lovců a sběračů, najednou začala zažívat prudký vzestup. Z prostých tlup a kmenů vyrůstaly civilizace, jejichž příslušníci dokázali stavět pyramidy, získávali pokročilé znalosti z astronomie, matematiky a dalších věd. Kdo jsou ti, díky nimž se lidstvo dostalo na cestu pokroku? Náš film přináší odvážnou teorii, že tyto bytosti se jsou stále mezi námi, ovládají naše srdce a mysli a řídí celý svět. Známe je jako ilumináty…

(4096)

Share This:DJ's MEGAMIXES