REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Gurkhové prosluli statečností, věrností a nesmírnou houževnatostí. Dodnes jsou symbolem elity mezi speciálními vojenskými jednotkami.
Britská armáda už 200 let provádí v Nepálu nábor Gurkhů. Už začátkem 19. století během války s Velkou Británií na sebe Gurkhové upozornili tím, jak odhodlaně bránili proti britskému vetřelci své malé království. Angličané, na které udatnost těchto bojovníků udělala mimořádný dojem, se prozíravě rozhodli si z nepřítele udělat spojence. Gurkhové pak pro britskou korunu bojovali a ztráceli životy ve všech významných válkách a ozbrojených konfliktech. Symbolem těchto ozbrojených jednotek se stal nůž khukrí—zahnutá mačeta, sloužící údajně k odsekávání nepřátelských hlav a opatřená kanálkem pro odvod krve, aby se vojáci při krvavé řeži nezašpinili. Tak se to alespoň traduje v legendách… Skutečností ale zůstává, že v současné době je pro mnohé nepálské rodiny přijetí jejich syna k britským vojenským jednotkám synonymem lepšího života. Ze svého žoldu jsou totiž tito rekruti schopni podporovat nejen svou rodinu, ale často i celou vesnici, ze které pocházejí. Zájem o přijetí je mezi nepálskými chlapci obrovský, vstupní testy jsou ovšem mimořádně náročné a projdou jimi pouze ti nejlepší. Kromě extrémně náročných fyzických testů musejí nováčci prokázat dovednosti jazykové, matematické a technické. Účastníci, kteří nevyhoví tvrdým kritériím, jsou bez milosti vyřazeni. Odmítnutých zájemců jsou každý rok tisíce. Výběr nových rekrutů je také dlouhý a náročný proces, který trvá zhruba tři měsíce. Zahajují jej členové odvodových komisí, sami bývalí Gurkhové, kteří se vydávají na pouť po nepálských vesničkách, kde vyhledávají vhodné uchazeče. Naděje všech vybraných chlapců se pak obracejí k hlavním centrům příjmu vojenských nováčků—městům Pókhaře a Dharanu, kde se v tvrdých podmínkách rozhodne o jejich dalším osudu. A všichni doufají, že budou mezi těmi úspěšnými..

(961)

Share This:DJ's MEGAMIXES