REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Téměř zničený svět. Třetí světová válka byla na spadnutí. V roce 1962 Sovětský svaz odpověděl na umístění amerických raket v Turecku tak, že rozmístil své rakety na Kubě. V jarních měsících roku 1962 zpracoval sovětský Generální štáb plán operace Anadyr, podle něhož měly být na Kubu přepraveny tři raketové pluky vyzbrojené jadernými prostředky středního dosahu typu R-12 (celkem 24 odpalovacích zařízení) a dva pluky vyzbrojené typy R-14 (16 odpalovacích zařízení). Kontingent tvořily dále dvě divize PVO, letecký stíhací pluk a bombardovací pluk. Celkem mělo být na Kubu přepraveno na 40 tisíc vojáků a značné množství zbraní a vojenské techniky. Americké rozvědce zůstal přesun zbraní i vojáků a námořníků sovětského expedičního sboru na dlouhou dobu utajen. O to překvapivější byly informace získané 29. srpna 1962 během letu amerického výzvědného letounu U-2 nad kubánským územím. Na fotografiích byla bezpečně identifikována odpalovací stanoviště raket. Vzhledem k jejich omezenému doletu (24 mil) šlo o rakety obranné. Sověti ve svém prohlášení z 11. září odmítli, že by na „ostrově svobody“ instalovali také rakety delšího doletu, stejně tak evidentní skutečnosti popírali sovětský velvyslanec v USA Dobrynin (který o nich skutečně nevěděl) a ministr zahraničních věcí Gromyko. Situace se vyhrotila v druhé polovině října. Poté, so se Američanům podařilo shromáždit kompletní dokumentaci o přítomnosti sovětských raket, které byly schopny zasáhnout města na jihovýchodě USA i města na východním pobřeží včetně Washingtonu, odpověděli blokádou Kuby a rozhodli se s těmito skutečnostmi seznámit OSN, svolat mimořádné zasedání Organizace amerických států a zřídit zvláštní pracovní výbor. Současně byla vyhlášena plná bojová pohotovost amerických ozbrojených sil (včetně strategických) a na Floridě se soustřeďovaly výsadkové jednotky a námořní pěchota k invazi na Kubu.
Plukovník Osvaldo Fernandez byl jedním z mála Kubánců, kteří skutečně věděli, co se děje. Jako styčný důstojník měl za úkol sledovat sovětské jednotky na místech, kde by byly instalovány jaderné střely. O 45 let později se setkává s ruským generálem Viktorem Jesinem, který zde tehdy také působil, a společně se vydávají na tam, kde ještě nikdy nebyla kamera a kde se nacházejí pozůstatky studené války.

(904)

Share This:DJ's MEGAMIXES