REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Třicet let demokracie v České republice v reflexi soudního přelíčení spojujícího herce v rolích žalobkyně, obhájce a soudce s reálnými lidmi – svědky a jedenáctičlennou porotou. Východiskem pro tento soud je programové prohlášení Občanského fóra „Co chceme“ z listopadu 89, jehož nenaplnění je předmětem žaloby a soudního jednání. Žaloba je podána na celý český národ ve třech bodech tohoto prohlášení: socioekonomické oblasti, vzdělávání a životního prostředí. O verdiktu hlasuje jedenáctičlenná porota složená z lidí vybraných napříč českou společností.

„Soud nad českou cestou je televizní film spojující v sobě hrané části napsané pro herce scenáristou a bezprostřední reakce autentických lidí, kteří v pořadu vystoupí a vyjadřují se v úloze svědků nebo poroty dle svého svědomí, názorů, přesvědčení. Chtěli jsme vytvořit pořad ke třicátému výročí sametové revoluce, který se nebude zabývat událostmi před třiceti lety, ale tím, kam jsme za ty roky od revoluce jako společnost došli a jak jsme naplnili to, co jsme si na konci roku 89 snili, že jednou jako Češi, jako společnost, chceme a můžeme být,“ říká kreativní producent Dušan Mulíček.

(1019)

Share This:DJ's MEGAMIXES