Loading...
Loading...  • Mayové byli největšími staviteli pyramid historie. Staří Egypťané jich postavili méně než sto. Po mayských stavitelích jich zůstalo několik tisíc. Každé město mělo vlastní pyramidu. Proč? Je možné, že odpověď skrývá pyramida jednoho z velkých mayských vládců.

    (702)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...