REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK


https://vimeo.com/142841671Spomienky piatich účastníkov stalinských deportácii do táborov na Sibíri.
Začiatkom roku 1945 bolo v sovietskych táboroch 5,5 milióna trestancov. Už v priebehu I. polroka 1945 pribudli ďalšie 4 milióny trestancov. Medzi desiatkami miliónov obetí stalinizmu boli aj občania Slovenska. Podľa neúplných údajov Moskovského ústredného archívu bolo zo Slovenska odvlečených 6982 osôb, z toho 210 žien. V táboroch zomrelo 532 našich občanov, ďalších 17 bolo popravených. Vo filme Ondreja Krajňáka ponúka autentické výpovede piatich odvlečených občanov, účastníkov stalinských deportácii: Jána Košúta, Jozefa Bobalíka, Jozefa Tekeliho, Jura Ružbaského a Antona Felbera, ktorí prežili veľa rokov v Ruskom GULAGU. Po návrate na Slovensko ich štátne orgány prijali s nevôľou a prenasledovanie rehabilitovaných trestancov pokračovalo. Československé úrady ich zaraďovali na ťažké manuálne práce. Naďalej ich podozrievali z vlastizrady a nepriateľstva proti socialistickému zriadeniu. Nesmeli študovať a zastávať verejné funkcie. O svojich zážitkoch z trestaneckých táborov nesmeli hovoriť. Výpovede dnes už osemdesiat ročných starcov odhaľujú cestu ich trpkých osudov. Opisujú dôvody ich zatknutia, bolestnú cestu na ďaleký Sibír a útrapy v táboroch nútených prác. Skutočnej rehabilitácie sa dočkali až o 40 rokov neskôr po novembri 1989. Záverečná časť dokumentu zachytáva ich šťastný návrat domov. Dokument svojim obsahom je mementom pre budúce generácie.

(4090)

Share This:DJ's MEGAMIXES