REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Poznejte blíže osobu Viléma Dobyvatele. Muže, který si podmanil Anglii…
Francie, Normandie. Píše se 11. století: Guillaume „Le Bâtard“ známý jako Vilém Dobyvatel se ve věku osmi let stal novým normanským vévodou. Přestože někdy jednal ukvapeně, byl mazaným stratégem, který udělal z Normandie mocné vévodství. Obával se ho dokonce i francouzský král. Po smrti Eduarda III. Vyznavače se Vilém zmocnil anglické koruny, když v roce 1066 zvítězil v bitvě u Hastingsu. Stal se díky tomu jedním z nejmocnějších vládců v celé Evropě a významně ovlivnil změny v anglické společnosti, protože anglosaskou šlechtu vystřídali u dvora normanští pánové. Život Viléma Dobyvatele byl jedním velkým dobrodružstvím. Díky stejnojmennému filmu, který spojuje dokumentární přístup s dramatickým stylem vyprávění, ho můžete zažít také vy. Nenechte si ujít 60 let vlády muže, který změnil středověk a položil základy nové Evropy.

(2617)

Share This:DJ's MEGAMIXES