REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

To, co je dnes vyprahlou prašnou pustinou v Nevadě, býval dříve mořský ráj. Přd 240 miliony lety zde pod hladinou oceánů plavali pravěcí plazi. Úžasný nález z této oblasti přináší důkaz o jednom z nejdravějších stvoření jaká kdy byla objevena. Ichtyosaurovi s ostrými zuby. Toto zvíře bylo ve svém ekosystému na vrcholu potravního řetezce. Tehdy to mohl být takový tyranosaurus pod mořskou hladinou. Ichtyosaurus je první plaz, který opustil souš a vyvinul se v mořského tvora. V roce 2008 byly nalezeny skoro kompletní ostatky. Jednalo se o poměrně štíhlé zvíře, ale samotná lebka měla asi 1,5 m. Vědci neočekávali, že najdou zvíře kolem 11m délky. Jeho zuby se odlišovaly od ostatních. Měly tvar diamantu a ostré hrany. Byl to čistý masožravec. Jeho zuby se odlišovaly od ostatních ichtyosaurů doposud nalezených. Tomuto zvířeti, které nemá ještě oficiální jméno, vědci říkají ostrozubý ichtyosaurus. Jeho zuby a velikost dokazují, že byl nejmocnějším predátorem své doby. Mohl vážit kolem 2tun a nalezená fosilie byla tak těžká, že ji musel vyzvednout vrtulník. Fosilie byla odeslána do muzea v Chicagu, kde ji vědci podrobí důkladnému několikaletému zkoumání. Vědci dokáží sledovat evoluční historii ichtyosaura díky fosilním záznamům. Trvalo mu zhruba 35 milionů let než získal tvar ryby. V době, kdy vstoupil do moře neměl téměř žádnou konkurenci a velmi rychle se vyvíjel. Vědci doufají, že díky fosilním nálezům se jim podaří objasnit jak se suchozemský živočich vyvinul v podmořské zvíře. K tomu je zapotřebí určit skupinu suchozemských zvířat, ze které se ichtyosaurus vyvinul. Během 5-10 milionů ichtyosaurus ovládl podmořskou říši a diverzifikoval na několik různých druhů. Ale žádný z nalezených druhů nebyl brutální masožravec. Až do teď. Jeho výzkum by nám mohl odhalit další informace o prehistorických mořích. Ichtyosauři se vyvinuli z jednoho tvora a i přesto, že žili v moři, nebyly to ryby, ale plazi. Začali jako jednoduché formy a potom nastala explozivní radiace. Tím se myslí expanze druhů na různé nové formy. Pak už nebyla cesta zpět. Ostrozubý ichtyosaurus měl oproti jiným druhům tu výhodu, že se dostal na vrchol potravního řetezce a vědci se snaží zjistit kam zapadá v evoluční historii. Bylo by ještě potřeba nalézt fosilii ichtyosaura z doby, kdy se přesouvali do moře. V Nevadě na nalezišti zvaném Fosilhill vědci našli několik zkamenělin a jedna z nich patří do období asi 5-6 milionů let před ostrozubým ichtyosaurem a doufají, že to bude ichtyosaurs, který je ukázkou brzké transformace ze souše na vodu. Objev této fosilie je jedním článkem skládačky vývoje ichtyosaura. Ale jakou roli v ní hrál ostrozubý ichtyosaurus není v tuto chvíli jisté. Fosilie se musí vypreparovat a připravit ke studiu, to bude trvat několik let. Vědcům se podařilo najít fosilie i dalšího mořského plaza, který přešel ze souše do vody – mosasaura. Ten se objevil po vyhynutí ichtyosaurů. Poprvé se objevil v oceánu před 100 miliony lety a rychle se šířili do míst, kde mohli najít potravu a neměli konkurenci. Vyvíjel se podle podobného vzorce jako ichtyosaurus. Vědci jsou přesvědčeni, že na rozdíl od ichtyosaura, identifikovali jeho suchozemského předka ajgialosaura, který je příbuzný dnešních varanů. Na konci období křídy spadl velký asteroid, který odstartoval událost zvanou vymírání na konci křídy. Nejznámější obětí této katastrofy byli dinosauři, ale podmořský život dopadl stejně. To otevřelo další migraci do moře. Tentokrát savců. Stvoření podobná malým sobům se mohla vyvinout v dnešní velryby.

(3078)

Share This:DJ's MEGAMIXES