Loading...
Loading...  • První díl střihového dokumentárního cyklu, který obsáhl hlavní proudy v dějinách našeho státu a úlohu KSČ od roku 1938 až po dnešní dobu. Zachycuje hlavní dějinné okamžiky v letech 1938 až 1939, osvobozenecký boj našeho lidu až po vítězství sovětských vojsk u Stalingradu v únoru 1943. Cyklus „Potomci a předkové“ tvoří tři filmy Čas zrady, čas naděje, Vzplanutí ohně a Čas rozhodnutí

    (1507)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...