REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Archivní mozaika z historie „ozbrojené pěsti dělnické třídy“, která u nás stála čtyřicet let na stráži socialismu.
Film scenáristy a režiséra Jana Rouska se zabývá jednou z doposud opomíjených kapitol našich novodobých dějin. Jedná se o příběh Lidových milicí, dobovým žargonem řečeno „ozbrojené pěsti dělnické třídy“, který zároveň vypovídá o charakteru druhé poloviny československého dvacátého století. LM vznikly na popud Komunistické strany Československa z jednotek závodních stráží a pod vedením Ústřední rady odborů působily již od května roku 1945. Po nástupu komunistů k moci v roce 1948 na základě rozkazů KSČ postupně zasahovaly při tzv. ochraně hranic nebo například proti studentům, sedlákům, církvi nebo demonstracím v souvislosti s měnovou reformou. Jejich nasazení při protirežimních shromážděních v roce 1969 si vyžádalo oběti na lidských životech. Brutálně si počínaly také při demonstracích v letech 1988 a 1989, na jehož sklonku také přijely do Prahy připravené bránit hroutící se systém silou. Nejen uvedených událostí se týká Rouskův film, plný i zapomenutých či neznámých archivů, v němž se vedle historiků a pamětníků objevují také bývalí členové Lidových milicí, do kterých čtyřicet let dobrovolně vstupovaly desetitisíce žen a především mužů.

(1443)

Share This:DJ's MEGAMIXES