Alternativní zprávy CZ/SK
Příběh dvou rivalů na poli zrodu moderní bakteriologie… Koncem devatenáctého století decimují lidstvo děsivé epidemie. Tuberkulóza, záškrt, cholera a mor. Jsou stejně obávané, jako ve středověku. Kde se berou? Jak se přenášejí? Lékaři tápou v nejistotě nejrůznějších hypotéz. Je to otázka dědičnosti? Nedostatku hygieny? Je to trest Boží? Průkopníky bakteriologie, kteří přinesou světu odpověď na tyto dotazy, se stanou dva ambiciózní a zvídaví muži: francouzský chemik, slavný díky svým pracím o bakteriích a konzervaci vína, Louis Pasteur a německý venkovský lékař, Robert Koch, jehož vědecká cesta začala nad mikroskopem, který mu koupila žena, při pátrání nad příčinou antraxu, jenž decimoval dobytek v okolních obcích. Pasteurem a Kochem začíná v lékařské vědě nová éra. Nemoci se již neurčují podle příznaků, ale podle svých příčin. Epidemie ustupují, nevídanou měrou se zvyšuje průměrná délka lidského života. A z chemika i z venkovského lékaře se stali národní hrdinové Francie a Německa.

(841)

Share This:DJ's MEGAMIXES