Byl autorem nejznámějšího portrétu světa i opravdovým renesančním člověkem, jenž posunul úroveň vědy v mnoha oborech, jež tou dobou ještě neměly ani vlastní názvy… Leonardo da Vinci byl opravdovým vědcem. Jeho složité geometrické konstrukce ukazují perfektní znalost optiky a geometrie. Zachovalo se jen 15 děl, avšak také více než 6 tisíc stran vědeckých poznámek a skic, napsaných tajným písmem, které lze přečíst jen pomocí zrcadla. Posunul vědu na poli anatomie, techniky, optiky, urbanismu, zeměpisu. Domníváme se, že dychtil po tomto konkrétním vědeckém poznání, aby obohatil svoji uměleckou, filozofickou a poetickou stránku. Po jeho smrti v roce 1519 byly však jeho poznámky a nákresy zapomenuty a většina jeho vynálezů nebyla až do 19. století publikována.

(706)

Share This:

Free MP3 download