REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Draví ptáci jsou ve Spojených arabských emirátech známkou jistého postavení. Proto je o ně postaráno na specializované, světově unikátní klinice.
Spojené arabské emiráty jsou v současnosti synonymem nepředstavitelného bohatství. A přitom ještě v polovině 20. století byly jednotlivé Emiráty zeměmi kočovných beduínů a lovců perel, kteří si obstarávali své skromné živobytí na moři i na souši velmi tradičními způsoby. Mezi ty patřilo i sokolnictví, jehož kořeny sahají do dávné minulosti a na kterém závisely životy celých kmenů. Dnes je zde sokolnictví považováno za luxusní sport a zábavu šejků a je symbolem sociálního postavení. Je však také nostalgickou připomínkou kočovného života v pouštích a téměř vymizelých zvyků. Důležitost uchování této tradice s hlubokými historickými kořeny demonstrovaly Spojené arabské emiráty svou podporou nominace zápisu sokolnictví na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO (na seznam zařazeno 16. 11. 2010). Jako symbolům společenského postavení je zde sokolům a rarohům věnována náležitá pozornost a péče. Tito dravci jsou považováni doslova za privilegované členy rodiny. A tak se s nimi i zachází. Sebemenší zranění nebo zdravotní problémy se léčí na klinice pro sokoly a rarohy, kterou vede německá veterinární lékařka Margit Müllerová. Tato klinika byla založena v roce 1999 a je první svého druhu na světě. Za rok se na ní provede až 4000 zákroků — od jednoduché úpravy zobáku nebo pařátů až po náročné operace, na kterých závisí dravcův život. A pacientům se v této nemocnici daří dobře, neboť doktorka Müllerová je považována za jednu z největších kapacit ve svém oboru. Za svou profesionalitu a pracovní nasazení byla také náležitě odměněna cenou Abú Zabí — nejvyšším vyznamenáním emirátu

(838)

Share This:DJ's MEGAMIXES