REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Rosomáci patří k nejméně známým a pochopeným savcům severní polokoule. Tito zástupci čeledi lasicovitých jsou silní a všestranní masožravci s nelichotivou pověstí. Ať už se krmí čerstvě ulovenou kořistí nebo mršinami, vypadají při tom hltavě a nenasytně. Proto se jim začalo říkat „nenažranci“. Ale ve skutečnosti o jejich životě, zvycích nebo společenském chování víme jenom velmi málo. Rosomáci jsou plaší a podezíraví. Stali se tajuplným symbolem divočiny. Jsou takřka jako přízraky – spíše mytická než skutečná zvířata z nezkrotné říše severních lesů.

(946)

Share This:DJ's MEGAMIXES