Na počátku 20. století žilo na celém světě více než padesát královských rodin, ale nyní se jejich počet snížil o více než polovinu. Prozkoumáme vzácný královský archiv za posledních sto let, abychom oživili příběh vzestupu, pádu a přežití královských rodin po celém světě. Po první světové válce přišly německá i ruská monarchie o trůn, někteří královští vůdci v zoufalství přijali fašismus, aby si zachovali svá privilegia. Po druhé světové válce se monarchie snažily skrýt svou zrádnou válečnou minulost, ale velké společenské změny v 60. a 70. letech 20. století donutily královské rodiny změnit identitu, jinak by riskovaly ztrátu trůnu. V 80. letech 20. století čelily královské rodiny nové hrozbě: vzestupu všetečného bulvárního tisku. A v současné době se nová generace královských rodů musí prezentovat jako „normální lidé“, aby si udržela své koruny.

1 Válka bratranců

2 Králové nacistů

3 Poválečná ztráta paměti

4 Zlom v tradici

5 Princezna rebelka

6 Hledání normálnosti

(1527)

Share This:

Free MP3 download