V roce 1914 zaskočil Evropu konflikt, který neměl v historii obdoby.
V Evropě se přelomu století – dlouhému období bez větších válek – říkalo Belle Epoque, Krásné časy. Časy rozvoje vědy, techniky a umění. Elektřina, rádio, kinematograf, rentgenové paprsky, automobily a fotbal. Vědci ale také objevili plyny – chlor, fosgen a hořčičný plyn, později známý jako yperit. Pokrok postupoval mílovými kroky. Seznámíme se s politickou situací v Evropě, která vyústila ve válku, kterou si skoro nikdo nepřál. Poznáme panovníky a vojevůdce jednotlivých stran konfliktu, i ty, kteří stáli na počátku svých hvězdných kariér. Rodion Malinovskij, baron Wrangel, konstruktér Sikorskij, budoucí maršál Rokossovskij a i kozácký hrdina Krjučkov měli v první světové válce sehrát důležité role.

Příčiny
V roce 1914 zaskočil Evropu konflikt, který neměl v historii obdoby.

V Evropě se přelomu století – dlouhému období bez větších válek – říkalo Belle Epoque, Krásné časy. Časy rozvoje vědy, techniky a umění. Elektřina, rádio, kinematograf, rentgenové paprsky, automobily a fotbal. Vědci ale také objevili plyny – chlor, fosgen a hořčičný plyn, později známý jako yperit. Pokrok postupoval mílovými kroky. Seznámíme se s politickou situací v Evropě, která vyústila ve válku, kterou si skoro nikdo nepřál. Poznáme panovníky a vojevůdce jednotlivých stran konfliktu, i ty, kteří stáli na počátku svých hvězdných kariér. Rodion Malinovskij, baron Wrangel, konstruktér Sikorskij, budoucí maršál Rokossovskij a i kozácký hrdina Krjučkov měli v první světové válce sehrát důležité role.

První Vánoce
Krutý válečný rok 1914 skončil společnou oslavou svátků v zákopech západní fronty.

Jako první semlela kola vojenské mašinérie obyvatele malé a neutrální Belgie, přes kterou Němci chtěli zasadit úder Francii. O pevnost v Lutychu byly svedeny těžké boje, Němci využili leteckého bombardování z obří vzducholodi Zeppelin. Další novou zbraní byla těžká houfnice zvaná Těžká Berta. Toto dělo mělo ráži 420 milimetrů a granát vážil téměř 900 kilogramů, k obsluze bylo třeba 200 mužů. Francouzi utrpěli těžké ztráty jen kvůli tomu, že chtěli dobře vypadat ve svých modrých uniformách s červenými kalhotami a v boji pak byli snadným cílem pro německé střelce. Při obraně Paříže byly k přepravě vojáků na frontu využity zrekvírované taxíky, které dopravovaly posily na frontu celou noc a vlastně tak zachránily francouzskou metropoli. Začala bojovat i letadla, Rus Něstěrov se nespokojil s ostřelováním nepřátelského pilota pistolí a srazil ho z oblohy sebevražedným nárazem. Na mořích a oceánech začaly řádit ponorky a první válečný rok ukončilo spontánní příměří na západní frontě, kde Vánoce oslavili Němci, Britové a Francouzi společně jako bratři.

Počátky moderní genocidy
Na území Osmanské říše začalo v roce 1915 masové vyvražďování Arménů.

Válka trvala již půl roku, západní fronta zamrzla a východní se chystala k novým bojům. Na Kavkaze se ruská vojska utkala ve smrtelném zápase se svým dávným nepřítelem – Osmanskou říší. Bitvy začaly rozhodovat automatické zbraně, kulomet Maxim měl kadenci 10 výstřelů za sekundu a dokázal vést mířenou palbu téměř na kilometr daleko. V řadách ruských dobrovolníků se na frontě objevují radikálně smýšlející bývalí studenti, již první rok války se pokoušejí vést propagandu mezi vojáky a namířit jejich zbraně ne proti vnějšímu nepříteli, ale proti vlastní vládě. V ruské armádě se začaly formovat arménské dobrovolnické družiny, které se staly formálním důvodem pro tureckou genocidu Arménů. Počet obětí není dosud znám, turečtí historici hovoří o 200 000 mrtvých, odborníci z jiných zemí uvádějí 1,5 milionu obětí. Velká Británie chtěla Osmanskou říši vyřadit z války obsazením průlivu Bospor a Dardanely, autorem nápadu byl Winston Churchill. O haličskou pevnost Přemyšl byly sváděny těžké boje, 22. března 1915 padla a Rusové zajali 120 000 nepřátelských vojáků.

Zásobovací krize
Válka přinesla jen zármutek a utrpení, smrt nešetřila nikoho.

Jedna z největších rakouských pevností Přemyšl byla Rusy obsazena na jaře roku 1915. Doposud sehrávalo významnou roli jezdectvo, ovšem vynález kulometů a dalších rychlopalných zbraní zásadně změnil taktiku boje. Masové útoky na šavli mohly mít úspěch jen v případě, že se protivníkovi nepodařilo včas rozvinout kulomety. Na začátku dubna 1915 se Rusům vzdaly do zajetí dva prapory 28. rakouského pěšího pluku, sloužili v něm převážně vojáci narození v českých zemích. Pod ruskou vlajkou bojovalo za samostatnost mnoho Čechů a Slováků a v Kyjevě se začaly formovat první dobrovolnické oddíly. Na začátku roku 1915 byl ruský průmysl v hluboké krizi, vyráběno bylo jen 15-30 % potřebného množství zbraní a munice. Byla zahájena celková industrializace se zaměřením na vojenství. Rakousko-Uhersku a Německu vyhlásila válku Itálie, která se rozhodla bojovat proti svým bývalým spojencům z Trojspolku.

Konsolidace
23. srpna roku 1915 se do čela ruských ozbrojených sil postavil sám car Mikuláš II.

Ruská armáda ustupovala, v novinách se objevovala stále nová jména opuštěných měst: Varšava, Vilno, Grodno, Brest. Němci vstoupili do Běloruska a tehdy se ruský car rozhodl postavit osobně do čela svých vojsk. Generál Děnikin se proslavil jako velitel střelecké divize, jež byla za svou mimořádnou odolnost a odvahu nazývána „železnou“. Po revoluci v Rusku byl jedním z hlavních vůdců protibolševického hnutí a zemřel až po druhé světové válce v americkém exilu. Německé loďstvo se v srpnu roku 1915 pokoušelo probojovat do Rižského zálivu, Rusům nakonec přispěchaly na pomoc britské ponorky. Podmořských zbraní bylo během války nasazeno asi 600, z toho více než polovinu vlastnili Němci. Rusové se rozhodli formovat partyzánské oddíly, na frontě začali řádit odstřelovači. Na podzim začíná ofenzíva proti Srbsku, zbytky jeho armády se nakonec evakuovaly na ostrov Korfu.

Nové metody
Propaganda představuje důležitou část boje proti nepříteli.

Ruská armáda se vzpamatovala z velkého ústupu a začala dokazovat svoji bojeschopnost. Na začátku roku 1916 byl navíc vyřešen problém s nedostatkem zbraní a munice. Letecké údery německých Zeppelinů a bombardovacích letadel zasáhly Velkou Británii, na osobní příkaz císaře Viléma II. byla ušetřena královská rezidence jeho bratrance a nyní nepřítele Jiřího V. V Británii byl hned v prvních dnech války vytvořen výbor válečné propagandy a i další válčící státy se ze všech sil snažily vykreslit nepřátele jako odporné zrůdy. Obvykle měla propagandistická hysterie hlavně odvrátit pozornost obyvatel od vlastních vojenských neúspěchů. Rusové slavně pokořili obranu turecké pevnosti Erzurum a ovládli tak náročný kavkazský prostor. Na jaře roku 1916 podnikli Němci útok na francouzskou pevnost Verdun, použity byly i plamenomety, vyvolávající u nepřítele panický strach. Rusové vypravili Francii na pomoc expediční sbory, obětí německé ponorky se stal 7. května americký parník Lusitania. V bitvě u Jutska se utkala loďstva Německa a Velké Británie, za vítěze se považovaly obě strany.

Začátek konce
Na jaře roku 1916 panoval na východní frontě klid a ruské velení chystalo obrovskou ofenzivu.

Velitel jihozápadního frontu Alexej Alexejevič Brusilov měl o úspěch operace oprávněné obavy. Rozhodl se, že nepřipraví jeden, ale hned několik útočných směrů. V takovém případě nebyl protivník schopen zjistit, kudy bude veden hlavní úder. Navzdory výrazné početní převaze nebyli Italové na frontě v údolí řeky Isonzo schopni porazit Rakušany. V řadách italské armády bojoval Benito Mussolini, byl dvakrát zraněn a z armády odešel o berlích. Brusilovova ofenziva protivníka skutečně zmátla a obrané linie byly prolomeny na několika místech současně. Brusilov se stal idolem celého Ruska. 1. července 1916, po sedmidenní dělostřelecké přípravě, začala ofenziva Francouzů a Angličanů na řece Sommě. Na krátkém úseku fronty bojovaly miliony vojáků a statisíce jich umíraly. Britové v září 1916 překvapili soupeře nasazením tanků, a i když jich nakonec do bojů kvůli poruchám zasáhlo jen 18, v německých liniích se šířil zmatek. V prosinci roku 1916 Němci obsadili Bukurešť, Rumunsko bylo rozděleno.

Pád impéria
Ne na bitevních polích, ale hluboko v týlu se zrodila katastrofa, která nakonec carské Rusko zničila.

Událost, která začala jako demonstrace žen, přerostla 27. února 1917 v ozbrojené povstání. Dělníci stávkovali, vojáci se bouřili, policisté na ulicích byli napadáni. V březnu se car Mikuláš II. vzdal trůnu a i jeho nástupce, velkokníže Michail Alexandrovič byl donucen abdikovat. Moc v Rusku přešla do rukou Prozatímní vlády, tisíciletá historie ruské monarchie skončila. V zemi se začaly v tichosti formovat nové orgány vlády, lidem volené sověty. Velení z rukou důstojníků přešlo k voleným komitétům. Libovolný rozkaz důstojníka bylo možné zpochybnit. Stačilo pár měsíců a kdysi příkladná ruská armáda se změnila k nepoznání. Vojenské operace nakonec vedl advokát Kerenskij, z armády dezertovaly 2 miliony vojáků. 25. října roku 1917 došlo v Petrohradu k ozbrojenému převratu, k moci se dostal sovět lidových komisařů v čele s Leninem. V březnu 1918 podepsala ruská delegace v čele s Trockým v Brest-Litevsku překvapivou mírovou dohodu s Německem. 11. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří a 28. června roku 1919 podepsalo Německo ve Versailles mírovou smlouvu, která nebyla o nic méně potupná než ta, kterou přinutilo podepsat Bolševiky v Brestu.

(3067)

Share This:

Free MP3 download