Hlavná idea filmu je vstup kniežaťa Christiana Hohenlohe, majiteľa Belianskych Tatier do života slovenskej krajiny na prelome 19. a 20. storočia, konflikt medzi jeho správnymi a nesprávnymi rozhodnutiami cez prizmu dneška. Film rozpráva o období, keď sa majiteľom Belianskych Tatier stal nemecký šľachtic Christian Hohenlohe. Dodnes je považovaný za kontroverznú postavu našich dejín, a väčšina Slovákov o ňom nikdy nepočula. Hohenlohe patrí medzi významné osobnosti našej prírodovednej, poľovníckej a ochranárskej histórie. Nastolil pravidlá, z ktorých väčšina platí v Tatrách dodnes a sú súčasťou návštevného poriadku TANAPu. Začal žiť v Tatranskej Javorine, dal tam postaviť svoj zámoček, neskôr ešte niekoľko stavieb, vrátane kostola a hotelov. Na obmedzený počet rokov zakázal strieľať určité druhy zveri, obmedzil dostupnosť chodníkov pre turistov, vykázal z lesa ťažiarov dreva. Príbeh o kniežati Tatier znie až mysticky: v priebehu rokov priviezol do svojich revírov na Slovensku nové druhy zvierat. Sám sa vo filme opýta či bol zloduch, alebo kráľ.

(960)

Share This:

Free MP3 download