Dokumentární cyklus Abeceda komunistických zločinů vychází z multimediálního projektu Občanského sdružení PANT, jehož autoři se pokusili na konkrétních příbězích srozumitelně popsat fenomény čtyřicetileté historie bývalého Československa. Série šestadvaceti krátkých dokumentů reflektuje důležité události, ale snaží se zlomové okamžiky a období popsat na osudech lidí, kteří nebyli známými disidenty nebo politickými vězni. Autoři záměrně hledali neznámá jména a zapomenuté příběhy.

Celý projekt je řazen podle slovníkových hesel. Abecední klíč pomohl také přesně a jednoduše definovat fenomény, které přinášelo období totality. Pojmy jako „Normalizace“, „Disident“, „Mučení“, „Zatýkání“ nebo „Železná opona“ tady dostávají konkrétní tvář. Nejsou to jen slovníková hesla, ale představují konkrétní osobnost, příběh, oběť brutality komunistického režimu. Při výběru aktérů jednotlivých příběhů autoři záměrně hledali dosud nepublikované a neznámé osudy, cíleně se vyhýbali velkým kauzám z padesátých let. Naopak se snažili věnovat velkou plochu normalizační každodennosti i s jejími excesy, mezi které patří například zbytečná smrt disidenta Pavla Wonky.

1.-Asanace

2.-Bonzák

3.-Cenzura

4.-Disident

5.-Emigrace

6.-Fingovaná svatba

7.-První Gottwaldův mrtvý

8.-Hranice

9.-Charta

10.-Internace

11.-Jáchymov

12.-Kulak

13.-Lidové milice

14.-Mučení

15.-Normalizace

16.-Odplata

17.-Provokatér

18.-Rozvrácená rodina

19.-Samizdat

20.-Šikana

21.-Trest smrti

22.-Útěk

23.-Výjezdní doložka

24.-Wonka

25.-Zatýkaní

26.-Železná opona

(1895)

Share This:

Free MP3 download