Loading...
Loading...  • Věděli jste, že za vznikem kamufláže jsou světově známí umělci? Věděli jste, že kamufláž je ve skutečnosti špičkovým propojením umění, průmyslu a vojenství? Historie kamufláže skrývá nejedno překvapení, které stojí za to odhalit… Ať už si toho všímáme nebo ne, kamufláž je všude kolem nás. Dotýká se našeho každodenního života a sehrála významnou roli ve vývoji naší společnosti a kultury. Stala se rozhodujícím prvkem v rozvoji průmyslu i vojenství a dnes stejným způsobem ovlivňuje oblast vědy a výzkumu. Dokonce se jí podařilo proniknout do zdánlivě mírumilovného světa umění, módy a architektury, kde poskytuje inspiraci kreativním mozkům z celého světa. Navzdory nepopiratelnému vlivu kamufláže zůstává její příběh skrytý. Jak to tedy funguje? Máme se skrýt? Chránit? Nebo bránit? V dnešní době potřebujeme kamufláž více než kdy dřív!

    (823)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...