Loading...
Loading...

Žurnalista James Burke prostredníctvom využitia virtuálnej reality počítačových simulácií sleduje históriu dôb ľadových a globálnych klimatických zmien a približuje niekoľko možných scenárov spôsobených skleníkovým efektom v rokoch 1990-2050. Dokument sa skladá z dvoch dielov: „The Fatal Flower“ a „Secret of the Deep“.

(2939)

Share This:DJ's MEGAMIXES

Loading...