Alternativní zprávy CZ/SK
V červnu roku 1940 skončily boje v Západní Evropě. Holandsko,Belgie a velká část Francie se ocitly pod nadvládou Třetí řiše. „Vůdce a říšský knacléř“ počítal s tím, že podobný osud stihne i Velkou Británii. A skutečně, cílem operace „Seeloewe“ bylo vylodění na anglickém pobřeží. Británie se na německý útok horečně připravovala. Britský expediční sbor musel sice zanechat u Dunkirque své těžké zbraně, ale většina jeho příslušníků se zachránila.

Kanada, Jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland byly připraveny přijít své mateřské zemi na pomoc. Zatím takřa nedotčené Královské námořnictvo střežilo britské pobřeží a tisíce dobrovolníků se chystaly přivítat Němce se zbraní v ruce. Nacisté ale věděli, že prvním předpokladem úspěšné invaze je zničení britského letectva. Rozhodujícím prvkem této významné kapitoly 2. světové války se tak staly boje mezi RAF a Luftwaffe v létě a na začátku podzimu roku 1940.

Výsledek tohoto kolosálního souboje způsobil, že operace Seeloewe byla odvolána a Británie posílila svou pozici v čele svobodného světa v boji proti mocnostem Osy. Teprve v příštím roce se k ní měly přidat SSSR a USA.

(399)

Share This:DJ's MEGAMIXES