Roku 1933 byl Hitler jmenován kancléřem Německa. O šest let později vedl svůj lid do války. A po dalších šesti letech do zkázy. Od Hitlerova vzestupu k moci v roce 1933 po jeho smrt v roce 1945 žily miliony Němců pod vládou historicky nejznámějšího autoritářského režimu zodpovědného za systematický útlak, přesídlování a vraždy milionů lidí. V této sérii prozkoumáme realitu všedních dní života v nacistickém Německu, jak lidé žili a jak se zotavovali ze zkušenosti života pod nacismem. Jde o příběh života v Hitlerově Říši – a volných chvil, vzdělávání, náboženství, násilí a smrti.

Naše poslední naděje 1932–1935 (E01) 

1932–1935. Německo bylo ve skutečně zoufalém stavu. Vládla tam hyperinflace, ekonomická krize, politická nestabilita. V tomto chaosu se celá země upnula k jedinému muži. Představoval pro ně Mesiáše s úžasným darem výřečnosti a chystal se vrátit Německu jeho velikost. Byl to muž, který zatáhl Německo do války a byl odpovědný za největší genocidu v historii lidstva. Trvalo pouhých 12 let, než byl národ vedený Adolfem Hitlerem poražen, rozdrcen a rozdělen. 

Národní společenství 1936–1940 (E02)

V roce 1936 byl Hitler již tři roky u moci a transformoval celé Německo. Třetí říše se stala zemí jedné politické strany se svastikou ve znaku… 1936–1940. Letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936 se významně zapsaly do dějin Třetí říše. Historie roku 1936 v Německu však nezačala na atletických oválech, ale na lyžařských svazích. Zimní olympijské hry totiž probíhaly v malebných lyžařských resortech v Garmisch Partenkirchenu. Byla to skvělá příležitost představit nový režim v mezinárodním měřítku. Cílem bylo ukázat, jak moc se změnilo od roku 1933. Že stát, poražený v roce 1918, se stal obdivovanou světovou velmocí své doby. Několik týdnů po skončení zimních her vyslal Hitler své vojenské jednotky do Porýní, které bylo od roku 1919 demilitarizované. Nenarazily na žádný odpor místních britských nebo francouzských jednotek. Pro Hitlera to byl velký triumf, který ohromně posílil jeho postavení. 

Pád a odkaz 1940–1945 (E03)

V roce 1940 byl Hitler sedmým rokem u moci a vedl nelítostnou válku napříč Evropou. Zahynou miliony lidí, bude zahájen holokaust a Německo utrpí těžkou porážku… 1940–1945. 22. června 1940, pouhých šest týdnů po zahájení bojů na západní frontě, byl zástupci Německa a Francie podepsaný akt kapitulace. Hitler si na něm dal záležet, byl přivezen vlak, ve kterém Němci podepisovali kapitulaci po první světové válce. Hitler se prezentoval jako zdatný generál, schopný vést úspěšně válku. On, pouhý poddůstojník, dosáhl během kratičké války proti Francii to, co nedokázali všichni generálové z první světové války za čtyři roky. To bylo důvodem, proč v roce 1940, po porážce Francie, dosáhl Hitler vrcholu své popularity. Při návratu do Berlína Hitlera vítaly nadšené davy. Obraz, šest let tak pečlivě vytvářený propagandou a sjezdy strany, byl potvrzen jeho pozoruhodnými vojenskými úspěchy.

(968)

Share This:

Free MP3 download