REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK


https://www.youtube.com/watch?v=ml7eAd-auFETéměř tři tisíce let před naším letopočtem se začínají v Egyptě psát dějiny Staré říše, období pyramid. Země prožívá dobu největšího rozkvětu, její moc dosáhla vrcholu, neexistuje nepřítel, který by ji mohl ohrozit. A přesto po pěti stech letech trvání propadne říše ohni, krvi a chaosu. Písař Ipuver vypráví o těch hrozných časech: píše, jak byly znesvěceny pyramidy a že tato svatokrádež přivodila pád celé egyptské společnosti. Země byla vydána napospas tlupám zlodějů. Proč se lidé tehdy vzbouřili? Proč náhle zaútočili na to, co bylo pro ně až dosud nejposvátnější?

(4978)

Share This:DJ's MEGAMIXES