Alternativní zprávy CZ/SK
Podle Bible zabil David obra Goliáše a sjednotil 12 izraelských kmenů. Jeho syn Šalamoun zdědil mocné království, které se táhlo od Středozemního moře až k Eufratu. Jsou však tyto legendy pravdivé? Badatelé svádění biblickými příběhy a příslibem pohádkového bohatství již dlouho pátrají po nejproslulejším pokladu historie – dolech krále Šalamouna. Dodnes se však nepodařilo odhalit jedinou známku jejich existence. Ve skutečnosti máme tak málo důkazů o samotném králi Šalamounovi a jeho otci, králi Davidovi, že mnozí tvrdí, že tito dva věhlasní králové ze Starého zákona nejsou o nic skutečnější než král Artuš. Nyní se dvě expedice vydávají zpět do Svaté země, aby pátraly po odpovědích. Izraelský archeolog Yosef Garfinkel a americký archeolog Thomas Levy jsou vybaveni přesnými technologiemi, které by mohly přinést důkazy, že David a Šalamoun nejenže existovali, ale také vládli říši, jež v 10. století před naším letopočtem otřásla světem.

(987)

Share This:DJ's MEGAMIXES