REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Oblast Černobylu, hojně využívanou obilnici bývalého SSSR, změnila v roce 1986 jaderná katastrofa na vylidněnou divočinu. Největšími predátory, kteří tu dnes žijí, jsou vlci… Černobyl byl říčním přístavem obklopeným rozsáhlými bažinami. Od 20. let zde docházelo k jejich kultivaci, budovaly se odvodňovací kanály a začalo se tu pěstovat obilí. Až do dubna 1986, kdy havárie jaderné elektrárny oblast zcela změnila. Jaderná katastrofa znamenala návrat kultivované země k divočině. Zakázaná zóna se stala radioaktivní zemí bez lidí. Zvířata zůstala. Rostliny absorbovaly radioaktivní spad, který se vsákl do půdy a hromadí se i v orgánech a kostech zvířat. Lesy a vody kolem Pripjati jsou však známy rozmanitostí zvěře a ptactva. Ze zdejší oblasti se stalo unikátní útočiště živočišných druhů. Některé druhy, jako např. zubři, sem byli vysazování až v 90. letech.Výzkumné týmy začaly sledovat zdejší vlky. Těch by mělo být podle pověstí na 300, což by byla největší hustota na světě. Odborníci zjistí, že radioaktivitu vykazuje nejen např. losí maso, ale i kožešina živých vlků. Vlk je vrcholem potravního řetězce a jeho stav hodně napovídá o celém ekosystému. Dvěma se podařilo nasadit obojky s vysílačkou. Tým zjistil, že jsou členy velké smečky, napočítá dalších 10 vlků. Existuje tu původní populace. Výzkum ukazuje, že není snadné určit přesná spojení mezi dlouholetým vystavením nízké radiaci a konkrétními zdravotními riziky pro člověka. Třeba při dlouhodobém sledování plchů se přišlo na to, že 4 až 6 procent každé nové generace vykazuje mírné abnormality. Odborníkům se nakonec podaří v oblasti identifikovat 17 vlčích smeček, jejichž počet členů je odhadován na 120. Všichni se zdají být ve stejně dobré zdravotní formě jako vlci z nezasažené oblasti.

(2773)

Share This:DJ's MEGAMIXES