Loading...
Loading...  • Dva mimoriadne ľudské príbehy – dva osudy, uväznené v nezmieriteľných politických pomeroch Sovietskeho zväzu rokov dvadsiatych. V období veľkého hladomoru. S pomocou dodnes neuverejnených archívnych materiálov vám priblížime neuveriteľný príbeh vedeckej kontroverzie – teraz – kedy celý svet uvažuje o tom, ako nasýtiť ľudí v budúcnosti. Nikolaj Vavilov bol geniálnym botanikom, ktorý precestoval celý svet a získal obrovské vedomosti a informácie o biodiverzite. Trofim Lysenko bol zase talentovaný agronóm, ktorý tvrdil, že dokáže zvýšiť úrodnosť s pomocou jeho pseudo-vynálezov. V Sovietskom zväze, ktorý v tom čase trpel hladom, sa obaja pokúsili presvedčiť komunistické úrady, že dokážu nasýtiť hladujúcich ľudí. Lenže Vavilov napokon zomrel v stalinistickom väzení a Lysenko, pseudo-vedec – sa stal predsedom akadémie vied…

    (329)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...