REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Show Me the Father je americký kresťanský dokumentárny film z roku 2021 od režiséra Ricka Altizera , ktorý predstavuje päť príbehov súvisiacich s otcovstvom.Film pokrýva otcovské príbehy dobrých otcov , chýbajúcich otcov , násilníckych otcov a tiež podrobne popisuje adopciu dcéry Stephena Kendricka z Číny ..

(2264)

Share This:DJ's MEGAMIXES