Dokument, ktorý mapuje rozpadnutie Juhoslovanskej federatívnej republiky v priebehu desiatich rokov od smrti prezidenta Josipa Tita až po uväznenie posledného prezidenta Slobodana Miloševiča.

1 Enter Nationalism

2 The Road to War

3 War of Independence

4 The Gate of Hell

5 A Safe Area

6 Pax Americana

(2992)

Share This:

Free MP3 download