Ve světě zvířat najdeme zvláštní praktiky, vztahy a způsoby chování.

1. Krása pohybu
Bývaly doby, kdy se mýty a poznávání přírody proplétaly. Příroda mnohdy vypadala tajemně – ale pak věda objevila za mnohými legendami skutečné živočichy a fakta se začala oddělovat od příliš bujných představ.
Autoři dokumentárního cyklu BBC se přesvědčili, že věda je nejednou záhadnější než mýty. V první části cyklu se zaměřili na jev, kterým na sebe živočich především upozorní – jeho pohyb. Nejde vždy jen o rychlost: některé způsoby pohybu jsou více než bizarní.

2. Nevyzpytatelná obrana
Druhá část přírodovědného cyklu BBC je věnována vztahu lovce a kořisti v živočišné říši. Přesněji řečeno rozmanitým formám obrany, kterou musí slabší zvládnout, aby přežili. Příroda jim nabídla řadu možností: brnění, jaké má třeba pásovec, různé podoby maskování, jed, změna velikosti i rozmanité podoby chemických zbraní – jakou například vládne skunk.

3. Bizarní rozmnožování
Dalčí část přírodovědného cyklu BBC je věnován některým zvlášť pozoruhodným aspektům rozmnožování živočichů. Poznáte, že i mezi zvířaty jsou časté zásnubní dárky či slavnostní vyzdobení společného domova. Ovšem některé zásnuby mohou mít jaksi morbidní zakončení: třeba u kudlanek nebo některých pavouků, kde si samička po aktu pochutná na svém partnerovi. Rozdílné jsou i formy péče o potomstvo – vždyť v některých případech se otec aktivně zúčastňuje porodu.

4. Fascinující způsob obživy
Lidé si opatřují potravu mnoha důmyslnými způsoby – ale i příroda je v tomto směru velmi vynalézavá. Další část přírodopisného cyklu BBC vám ukáže mnoho prazvláštních způsobů, jak si živočichové dovedou opatřit potravu. Kromě obvyklých zubů a drápů najdeme mezi výzbrojí živočichů odstřelovací pistole, laso, zaměřovací přístroje, pasti a dokonce i hypnózu.

5. Neobvyklá partnerství
V přírodě bývají vztahy obvykle přímočaré. Jste buď neškodný, nebo nepřítel.
U domácích zvířat občas dochází k bizarním změnám vztahů – ale i divoká zvířata mohou vytvořit náhodné svazky.
Forem spolupráce mezi odlišnými druhy najdeme v přírodě bezpočet: od vzájemné ochrany přes opatřování potravy až po vztah, který můžeme v naší terminologii označit jako „vzájemně výhodná spolupráce“.

6. Podivuhodné lektvary
Poslední část britského přírodopisného cyklu vás seznámí s jedním velmi zajímavým jevem: jak přírodní látky ovlivňují chování zvířat aneb i v živočišné říši se setkáváme s drogami. Zatímco věda například přínos aromaterapie na člověka teprve studuje – v přírodě vidíme pozitivní vliv rozličných bylin na živočichy i na prostředí, v němž žijí. Ovšem stejně často se setkáváme i s vlivem různých omamných látek ba i přírodního alkoholu.

(3140)

Share This:

Free MP3 download