Loading...
Loading... • Byl Marco Polo, snad nejznámější cestovatel na světě, vůbec někdy v Číně?
  Dnes se totiž vedou spory o to, zdali kniha proslulého Benátčana je skutečně jeho osobní zprávou o středověké podobě Říše středu, odpovídající třináctému století, a o jejích divech. Západní vědci a čínští historici mají však nyní v rukou překvapivé důkazy, které svědčí o tom, že benátský kupec skutečně Čínu navštívíl.

  (1148)

  Share This:  DJ's MEGAMIXES

  Loading...