REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Žalář duše. Hledání pravdy, skryté za temnou legendou.

Všechny vědecké teorie, které byly v průběhu šestnáctého století pronásledovány, se týkaly astrologie nebo bílé magie. Stíhaly se však spíše autorovy záměry než věcný obsah. Bílá magie se zabývala zaříkáváním duchů a démonů, čemuž chyběl vědecký základ v dnešním slova smyslu. Opravdu první vědecká teorie, která odporovala tradiční věrouce, byl heliocentrický pohled na svět. Tehdy byla vykládána Bible tak, že Země je nehybná a tvoří střed světa. Ale pro astronoma Mikuláše Koperníka bylo Slunce středem vesmíru a Země kroužila kolem něj. Tato matematická teorie heliocentrického modelu světa dlouho nikoho nepohoršovala. Dokonce posloužila papeži k výpočtu gregoriánského kalendáře. Pro Galilea nebylo Koperníkovo učení jen teorií, ale nespornou pravdou.Galileo se dotknul starých jistot. Nešlo jen o Slunce a Zemi. Ale o to, že si přírodní věda přivlastnila právo soupeřit s biblí.

(1986)

Share This:

Category:

Historie

Tags:DJ's MEGAMIXES