REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

Plameny víry. Hledání pravdy, skryté za temnou legendou.

Motto znělek triptychu Tajná inkvizice zní: „I kdyby kacířem byl můj otec, šel bych sbírat dřevo, abych ho upálil“ napsal Pavel IV., papež a inkvizitor. Už 450 let je římská inkvizice opředena tajemstvím a vzbuzuje hrůzu. A tento její obraz přetrvává dodnes. Německý režisér Jan Peter říká: „Byli jsme prvním fimovým štábem, který v tajných spisech hledal pravdu za temnou legendou“. Úvod triptychu obsahuje neobyčejně působivou scénu. Chrám svatého Petra, 12.března 2000. Svatý otec Jan Pavel II. slouží mši, při které prosí Boha za odpuštění hříchů své církve. Ve dvoutisícileté historii křesťanství se toto ještě nikdy nestalo. S papežem se modlí kardinál Josef Ratzinger, nejvyšší strážce víry. Je to akt plný symbolické síly, neboť tehdejší kardinál Ratzinger stojí v čele úřadu, který vzešel z neblaze proslulé římské inkvizice.

(3355)

Share This:

Category:

Historie, Myšlení

Tags:DJ's MEGAMIXES