REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

V prosinci 21.12.2015 měl v ruské televizi premiéru nový dokument ruského novináře Vladimíra Solovjeva, ve kterém vede rozhovory s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dokument se věnuje poválečnému rozložení sil ve světě, které vyústilo v rozpad SSSR, bombardování Jugoslávie a rozklad dalších zemí a dále přes Arabské jaro a rozvrat Blízkého východu vede k zavedení Nového světového řádu.

Putinovo vystoupení v tomto filmu je svou podstatou veřejné ohlášení ruských principů globalizace, alternativy biblickému projektu, a pozvánka ke spolupráci pokrokovým silám kdekoliv na světě. Popisuje alternativní principy nového uspořádání světa a pravidel, které nejsou postaveny na právu silnějšího a monopolu jednoho hegemona, ale na principech multipolárnosti a vzájemně výhodné spolupráce bez diktátu jedné strany nebo „jediné správné pravdy“.

(2386)

Share This:DJ's MEGAMIXES