S termokamerami a nejmodernějšími technologiemi za poznáním. Unikátní cyklus z dílny BBC provázený slavným přírodovědným publicistou Davidem Attenboroughem.

1. Pravda o studenokrevnosti (The Cold Blooded Truth)
Někteří lidé považují plazy a obojživelníky za pomalá, tupá a primitivní zvířata. Ve skutečnosti to mohou být neuvěřitelně rychlí, překvapivě citliví, okázale krásní tvorové dokonale vybavení pro život. Nacházíme u nich skutečně různorodé způsoby lovu kořisti i vlastní obrany. Dokáží se neobyčejně rychle pohybovat a bojovat s úctyhodným nasazením. Někteří jsou nádherně zbarvení a předvádějí se před ostatními… Jiní zase umí komunikovat zvuky nebo gesty.
Plazi mají kůži suchou šupinatou, obojživelníci zase měkkou a vlhkou. Žádný z nich nežije jednou, stabilní rychlostí života. Z rychlého do pomalého životního tempa či naopak mohou přejít během jednoho roku nebo hodiny. Na rozdíl od nás dokáží čerpat energii přímo ze slunce. Přestože se jim poněkud nepřesně říká „studenokrevní“, což může někoho svádět k domněnce, že jim chybí emoce, mohou být překvapivě vřelí a citliví. Jako partneři i jako rodiče.
A to všechno je jen začátek. Existuje celá řada dalších důkazů o jejich emočním životě, které zcela vyvracejí obecně přijímanou představu o tzv. „primitivních studenokrevných“.

2. Invaze na souš (Land Invaders)
Obojživelníci byli první obratlovci, kteří opustili vodní svět a osídlili souš. Do dnešní doby bylo popsáno kolem šesti tisíc druhů a každou chvíli je objeven další. I když je moc často nevidíme, určitě, alespoň v době páření, jsou dobře slyšet. Kdokoli uslyší tyto zvuky, hned ví, že někde v okolí jsou žáby. Existuje ale řada druhů obojživelníků, o jejichž existenci často nemáme ani tušení. Čolci a jejich blízcí příbuzní – mloci. Jsou mezi nimi i takoví, kteří v průběhu evoluce přišli o nohy. Všichni obojživelníci mají ale jedno společné – vlhkou kůži. Pokud jim vyschne, uhynou. Předcházení tomuto nebezpečí zásadním způsobem ovlivňuje jejich život. Jak přežít mimo vodu?

3. Živoucí draci (Dragons of the Dry)
Před 340 miliony let se v pravěkých mokřadech objevila úplně nová skupina živočichů. Tato zvířata měla zakrátko udělat další krok ve vývoji a pokračovat tak v cestě nastoupené obojživelníky, kteří se stali prvními obratlovci na souši. Tímto krokem bylo úplné přetržení vazby na život ve vodě.
Byli to předkové dnešních plazů. Vytvořila se u nich šupinatá kůže neprostupná pro vodu, s níž se mohli vydat do tehdejších pralesů. Postupem času se vyvinuli ve tvory nejrůznějších tělesné stavby a velikostí…

4. Podivuhodní hadi (Sophisticated Serpents)
Ať už si myslíte o hadech cokoliv, nemůžete popřít, že v sobě mají zvláštní půvab. Ztráta končetin je nutí vypořádat se s různými problémy života způsoby, které jsou úplně jiné než ty naše. Techniky, které přitom vyvinuly, se prokázaly jako neobyčejně úspěšné. Hadi mají velice jednoduchý tvar těla. Jedná se v podstatě o dlouhou tenkou trubici. Přesto se dokáží pohybovat v nejrůznějších terénech. Když se potřebují vyšplhat po kmenu vzhůru na strom, stačí jim, že se kolem něj obtočí. Někteří dokáží roztáhnout tělo natolik, že zachytí vzduch a mohou třeba i plachtit.

5. Obrnění obři (Armoured Giants)
Živočichové s proměnlivou tělesnou teplotou, které poněkud nepřesně označujeme za studenokrevné, vládli této planetě miliony a miliony let. Dávno před tím, než se objevili první ptáci a než na ní začali dominovat savci. Existují místa, na kterých plazi vládnou dodnes. Některá z těchto zvířat zažila příchod i zánik dinosaurů.
Přestože tu jsou tak neuvěřitelně dlouho, prakticky vůbec se nezměnila. Charakteristický znak této skupiny – ochranný kryt těla – se u nich vyvinul do takové dokonalosti, že jej směle můžeme nazvat brněním. Důsledkem bylo značné zvýšení tělesné hmotnosti, přesto někteří z nich dokáží vyvinout neobyčejnou rychlost. I když na první pohled možná vypadají chladně a bezcitně, dokáží projevit vášeň a dokonce i obětavou lásku. Jsou mezi nimi největší ze současných plazů – želvy, krokodýli a aligátoři.

(2958)

Share This:

Free MP3 download