Výpravný dokumentární cyklus zaměřený na politické útoky, osobní pomsty a společenské proměny, které zformovaly dějiny starověkých impérií.

Římské impérium / Roman Empire

Římské impérium sice přetrvalo staletí, ale z hlubin věků k nám dodnes promlouvá jeho varovný vzkaz: absolutní moc korumpuje absolutně. Legendární příběhy římských dějin od spiknutí proti Césarovi, přes legendární spojenectví Marka Antonia a Kleopatry,
až po Kaligulovo a Neronovo šílenství.

Řekové / The Greeks

Řečtí spisovatelé položili základy evropské literatury, významní filozofové měnili naše myšlení a velcí vládci dobyli celý tehdy známý svět.
Starověké Řecko bylo říší protikladů a své revoluční myšlenky šířilo ohněm a mečem.

Egypt / Egypt

Egyptská říše byla po celá dlouhá tři tisíciletí nejmocnější světovou kulturou. Její úžasné příspěvky světové architektuře,
technologiím, umění, vědě a lékařství patří dodnes mezi milníky lidské civilizace.

Čína / Chinese Empire

Starověké čínské říše přinesly lidstvu pozoruhodné vynálezy a zásadní technologické i vojenské objevy,
zatímco konfuciánská filozofie zasela svá semínka do celé řady dalších kultur.

Keltové / Brutality of Celts

Evropu ovládali před příchodem Římanů Keltové, obchodu a zemědělství se zřejmě věnovali už dávno před založením „Věčného města“.
Tento tajemný národ nelítostných bojovníků prý praktikoval podivné náboženství s krvavými obřady, které připadaly kruté i pohanským Římanům.

Aztékové / The Aztecs

Na americké půdě se kdysi tyčily obrovské pyramidy, souměřitelné s těmi egyptskými, a aztéčtí stateční válečníci,
vyznávající náboženství s krvavými obětními obřady, se mohli směle postavit jakékoli armádě.
Osudnou se jím však stala španělská nenasytnost, kterou provázely zrady a vraždění.

(5076)

Share This:

Free MP3 download