REKLAMA

Alternativní zprávy CZ/SK

V druhém pokračování trilogie o Velkomoravské říši se vydáme za slavnou dobou nejvýznamnějšího panovníka Velkomoravské říše – za Svatoplukem třetím.

Putování začneme na jihu Moravy, kde se v přívětivém kraji lužních lesů a v zátočinách říčních ramen nacházela opevněná sídla knížat dávné Velké Moravy. V krajině, kde v 9. století existovala celá řada významných Velkomoravských hradišť a do země přišla Cyrilometodějská misie. Přinesla nové písmo, právní zákoník i lidem srozumitelnější náboženský ritus. A tak se stane, že na území Velké Moravy působí v druhé polovině 9. století vždy po několik let vedle sebe dvě skupiny duchovních. Vzdělaní Byzantinci vyslaní z Východořímské říše a bavorský klérus, který samozřejmě straní Frankům. Obě hlásají křesťanství. Morava je otevřené misijní území, nepatří žádné straně. A tak se zde dál bude bojovat o moc. O liturgii i o trůn panovníka. Bude to boj s mocnými sousedy, kteří vedle sebe chtějí mít ochotné vazaly a nikoliv národ, který je hrdý a samostatný.

Tajemství starých říší a polozapomenutých vládců i jejich lidu zde pomáhají už desítky let odkrývat moravští archeologové. Jak se tu kdysi žilo, co uměli naši předkové a v co věřili? Poodhalí v triptychu Slyšte, Slované spolu se svými kolegy průvodce pořadem, známý archeolog a historik Luděk Galuška.

(1490)

Share This:DJ's MEGAMIXES