Alternativní zprávy CZ/SK
Triptych o cestě ke křesťanské víře a o duchovním a uměleckém významu Velké Moravy.
Jak dlouhá byla cesta od pohanství ke křesťanství v našich končinách a kde začala? Naše vyprávění začneme v malebné krajině jižní Moravy u základů jednoho z raných křesťanských kostelů v Modré u Velehradu. Sem kdysi přišli jako pohané jedni z prvních Slovanů a podstoupili cestu k proměně své víry. V 9. století v těchto místech vznikl významný státní útvar – Velká Morava. Sem přišli na žádost knížete Rastislava v roce 863 z Konstantinopole učenci Cyril a Metoděj. Do té doby se zde šířilo křesťanství shora, prostřednictvím elit a skrze panovníka. Cyrilometodějská mise však přinesla nové písmo, právní zákoník i lidem srozumitelnější náboženský ritus. Prestiž a moc vládců velkomoravské říše byla na vzestupu.

(2378)

Share This:DJ's MEGAMIXES