Veľmi pekne nakrútené prieskumávačky slovenských baní a štôlní.

Oblasť Bauková Nízke Tatry

Štôlňa Piesky Špania Dolina

Štôlňa Václav Kremnica

Štôlňa Štefan – Rovné Burda

Opustené štôlne – masív Dúbrava Magnezitovce

Štôlňa Horný Augustín Malé Karpaty

Štôlňa Manó – Kobeliarovo Nižná Slaná

Štôlňa Manó – úniková Kobeliarovo Nižná Slaná

Štôlňa Schőpfer Štiavnické vrchy

Štôlňa Florián – Štiavnicke vrchy

Štôlňa Richtárová – Staré Hory

Štôlňa Jakub – Kremnické vrchy

Štôlňa Zlatý Stôl – Štiavnicke vrchy

Nízke Tatry – opustená štôlňa, prieskum máj 2019

Štôlňa č.4 – Nízke Tatry

Štôlňa – Dobývka – Štiavnické vrchy

Opustená štôlňa – Slánske vrchy

Banské tajomstvá Volovských vrchov

Hľadanie Agarthy v rozpadajúcich sa opustených štôlňach

Hľadanie starých chodieb v opustených štôlňach zamorených plynmi

Opustené nestabilné štôlne Nízkych Tatier

Opustená štôlňa plná banských pokladov

(1347)

Share This:

Free MP3 download