Během jednoho roku tvůrci sledovali práci několika zdravotních sester v nejrůznějších prostředích – přes domácnosti, nemocnice, odborná pracoviště i misi v zahraničí. Odpovídají za správnou aplikaci léků, ale také za psychiku jim svěřených pacientů. Lékaři se bez jejich pomoci neobejdou a přitom je jich obrovský nedostatek. Pracují za málo peněz, pod neustálým tlakem a ve vyčerpávajícím provozu na směny. Jaké řeší problémy a co si myslí? Jaké jsou rozdíly v práci sester na jednotlivých pracovištích?

1. část

Operační sál, ARO, dětské oddělení, psychiatrická léčebna – různá pracoviště a s tím také spojené odlišné práce sestřiček.
Co musejí podle doktorů sestry umět a co si naopak sestry myslí o doktorech?

2. část

Jak dlouho musí studovat sestra, aby mohla pracovat na operačním sále? Dá se zařídit, aby se děti v nemocnici nebály?
Ve druhém dílu budeme sledovat mechanickou srdeční podporu, záchranu nohy před amputací, terapeutická sezení i terénní službu.

3. část

Proč se sestry musejí neustále vzdělávat? Jak dlouho trvá, než se naučí udělat chirurgický uzel? A jak se brání vyhoření, když jim zemře pacient?
Ve třetím dílu budeme sledovat kouzlo kardiochirurgie a drama na školce v přírodě.

4. část

Proč je péče o psychiku pacienta stejně důležitá jako péče o jeho tělo? Co prožívají sestry na zahraničních misích? A jak je těžké prosadit u kolegů změny k lepšímu?
Ve čtvrtém dílu budeme sledovat transplantaci srdce, terapeutický výšlap do hor a cestu do Indie.

5. část

Je profese zdravotní sestry vhodná i pro muže? Proč se sestry setkávají na mezinárodní úrovni a kde berou sílu nic nevzdat?
V pátém dílu budeme sledovat operaci srdce u novorozence, práci na oddělení JIP i domácí péči.

6. část

Jak se rekrutují další generace zdravotních sester? Poznamenává profese jejich soukromí? Co si o jejich práci myslí partneři a děti? Změnily by své zaměstnání?
V šestém dílu budeme sledovat těhotenství, mateřskou a životní změny, kterými sestry procházejí ve svém soukromém životě.

Videobonusy k pořadu:

Beseda k cyklu

Sama doma

Studio 6

(788)

Share This:

Free MP3 download