Loading...
Loading...  • Dokumentárny film štátnej ruskej televízie o približne posledných pätnástich rokoch pôsobenia Vladimíra Putina na poste premiéra a prezidenta Ruskej federácie. Dokument sa venuje jeho veľkým úspechom, ale aj problémom, ktoré musel riešiť, jeho ľudskému vnímaniu sveta a názorom. Vystupujú v ňom mnohé známe osobnosti súčasného Ruska aj sveta, rozhovory s ktorými sú akoby v pozadí hlavného rozhovoru, ktorý vedie moderátor s Putinom samotným.

    (2338)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...